software Gis lliure

Programari GIS Lliure
Abans de veure els principals integrants del programari lliure és interessant conèixer OSGeo-Live.
OSGeo-Live és un DVD, disc USB o màquina virtual basada en Xubuntu que ens permet provar una àmplia varietat de programari lliure geoespacial sense instal · lar res. Està compost enterament per programari lliure, permetent ser distribuït lliurement, duplicat, etc. Proporciona un conjunt d’aplicacions preconfigurades per a un ampli conjunt de casos d’ús, incloent emmagatzematge, publicació, visualització, anàlisi i manipulació de dades. També conté jocs de dades de prova i documentació.

GRASS GIS

El Geographic Resources Analysis Support System, comunament GRASS, és un Sistema d’Informació Geogràfica que proporciona potents capacitats ràster i vectorial, així com un motor de processament geoespacial en un única suite programari integrada. GRASS inclou eines per modelatge espacial, visualització de dades ràster o vectorial, gestió i anàlisi de dades geoespacials, i processament d’imatges aèries o de satèl · lit. També proporciona capacitats per a la presentació de gràfics sofisticats i generació de mapes en paper. GRASS s’ha traduït a vint idiomes diferents i suporta una enorme varietat de formats de dades. GRASS s’utilitza actualment a tot el món, tant en activitats acadèmiques, com comercials, així com en moltes agències governamentals i companyies consultores de Medi Ambient. Corre en variades plataformes maquinari i és un programari lliure i obert publicat sota els termes de llicència GNU (General Public License). El programari GRASS inclou més de 400 mòduls integrats d’anàlisi. Addicionalment, més de 100 comunitats proporcionen mòduls i caixes d’eines disponibles lliurement en el lloc Wiki de la comunitat. Després de 27 anys de desenvolupament continu de GRASS, és al mateix temps el més antic i el més desenvolupat GIS Open Source disponible. Es pot desenvolupar fàcilment amb ell a través de scripting, i prou versàtil tant per poder ser utilitzat en processos batch de dades sobre superordinadors treballant en paral · lel, com manualment a través de la interfície desktop, disponible també per PDA i netbooks.
gvSIG Desktop
gvSIG és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) d’escriptori dissenyat per capturar, emmagatzemar, gestionar, analitzar i generar qualsevol tipus d’informació referenciada geogràficament, amb l’objectiu de resoldre problemes de gestió i planificació de qualsevol àmbit. gvSIG és conegut per la seva interfície d’usuari amigable així com per ser capaç d’accedir als formats vectorial i ràster més utilitzats actualment.
Característiques principals:
 Lectura de formats vectorials: shape_les, dxf, dwg (2000), dgn (v7), PostGIS, MySQL, WFS, ArcIMS vectorial i Oracle vectorial
 Lectura de formats ràster: WMS, WCS, ECW, MrSID, GeoTIFF, ArcIMS, IMG (Erdas), formats RAW, etc.
 Capacitats de procés vectorials.
 Maquetació de mapes
 Edició avançada de cartografia
 Gestió avançada de sistemes de coordenades i sistemes de referència.
Es tracta d’un projecte amb un creixement molt ràpid i una gran expansió, al voltant del qual es desenvolupa actualment gran quantitat de treball. La comunitat d’usuaris és àmplia i en constant augment, el que garanteix el futur del programa i la seva utilització i implantació a llarg termini.
Quantum GIS (QGIS)

Quantum GIS (QGIS) és un client SIG d’escriptori amigable on es pot visualitzar, administrar, editar, analitzar dades i compondre mapes. Inclou una potent funcionalitat d’anàlisi mitjançant la integració amb GRASS. Suporta nombroses funcionalitats i formats vector, ràster i bases de dades.
Fins no fa massa, era l’únic editor de PostGIS per a Windows i es destaca per la seva senzillesa i velocitat. Es presenta a més com una interfície per treballar amb bases de dades GRASS. En relació amb aquest altre programari, és possible abordar no només operacions de visualització i accés a dades, sinó també d’anàlisi tant ràster com vectorial, utilitzant com a base les pròpies capacitats de GRASS.
uDig (uDig) User-friendly Desktop Internet GIS és un presentador / editor de dades espacials codi obert, que fa especial èmfasi en els estàndards OpenGIS per SIG a Internet, com ara el Web Map Server (WMS) i Web Feature Server (WFS) . uDig és:  Fàcil d’utilitzar, proveeix un ambient gràfic familiar per a usuaris de SIG;;  Orientat a internet, permet consumir serveis geoespacials web estàndards i de facto Geospatial.  Un SIG d’inici, proveeix el marc sobre el qual es pot construir complexes capacitats analítiques, i incloure gradualment aquelles capacitats en l’aplicació principal
Kosmo Desktop Kosmo Desktop és una aplicació SIG d’escriptori amigable que permet explorar, editar i analitzar dades espacials des d’una varietat de bases de dades, formats vectorials i formats ràster. Kosmo compleix els estàndards OGC i proporciona una excel · lent integritat topològica. La seva arquitectura d’extensions permet personalitzar fàcilment per a fins específics.
OpenJump

OpenJump és un SIG d’escriptori poderós i fàcil d’utilitzar que permet als usuaris editar, analitzar, combinar, guardar i visualitzar dades geogràfiques. També és una excel · lent plataforma per a fer proves ràpides de desenvolupaments SIG personalitzats.
SAGA

SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) és un SIG usat per editar i analitzar dades geogràfiques. Inclou un gran nombre de mòduls per a l’anàlisi vectorial (punts, línies i polígons), treballar amb taules i dades ràster. Entre moltes funcionalitats, aquest programari proporciona mòduls de geoestadística, classificació d’imatges i processos dinàmics (hidrologia o desenvolupament mediambiental). Les seves eines estan disponibles a través d’una interfície gràfica, la línia d’ordres o mitjançant la seva API C + +. SAGA està sent desenvolupat des del 2001. El centre de desenvolupament està localitzat a l’institut geogràfic de la Universitat de Hamburg.

SERVIDORS DE BASES DE DADES GEOGRÀFIQUES
PostGIS

PostGIS dóna el suport espacial a la popular base de dades objecte-relacional PostgreSQL. Amb la qual cosa, pot usar-se com a base de dades subjacent per a sistemes d’informació geogràfica (SIG) i aplicacions de cartografia web de la mateixa manera que Oracle Spatial fa amb la base de dades Oracle. PostGIS és estable, ràpid, compatible amb estàndards, té centenars de funcions espacials i actualment és la base de dades espacial de codi obert més àmpliament utilitzada. Diverses organitzacions de tot el món fan servir PostGIS, incloent agències governamentals de riscos adversos i organitzacions que emmagatzemen terabytes de dades i serveixen milions de peticions web al dia. L’administració de la base de dades està disponible a través d’pgAdmin i phpPgAdmin, entre d’altres. Diverses eines conversores (shp2pgsql, pgsql2shp, ogr2ogr, dxf2postgis) permeten importar i exportar dades. A més, hi ha nombrosos clients SIG d’escriptori i web per visualitzar dades PostGIS.
MySQL
MySQL és la base de dades de més èxit en aplicacions web, però en l’actualitat no compleix la norma SFSS (Simple Features Specification for SQL, estàndard OGC de funcions de processament i consulta de bases de dades geoespacials) i pot no considerar-se com un veritable gestor de base de dades espacial, sinó com un mer «contenidor» d’informació geogràfica.
SERVIDORS WEB

GeoServer

és la implementació de referència dels estàndards OGC: WFS yhttp :/ / www.opengeospatial.org / estàndards / WCS WCS, i està certificat com implementació d’alt rendiment de l’estàndard WMS. GeoServer és un dels components core del Web Geoespacial.
MapServer

MapServer és un motor de renderització de dades geogràfiques escrit en C. Més enllà de la navegació per dades GIS, MapServer permet crear «mapes d’imatges geogràfiques», és a dir, mapes de continguts per als usuaris. Per exemple, a Minnesota DNR Recreation Compass es proporciona als usuaris més de 10.000 pàgines web, informes i mapes, a través d’una única aplicació. La mateixa aplicació fa de «motor de mapes», proporcionant els continguts spaciales a altres parts del lloc web que les necessiten. MapServer és ara un projecte de OSGeo, i el manté un grup creixent de desenvolupadors (prop de 20) distribuïts per tot el món. Un divers grup d’organitzacions donen suport al projecte, proporcionant millores i manteniment, i s’administra dins de OSGeo pel MapServer Project Steering Committee, format per desenvolupadors i altres contribuïdors.
SERVEIS WEB
deegree
deegree és una solució de Sistemes d’Informació Geogràfica i Infraestructures de Dades Espacials (IDE s) basada tant en web, com desktop. Està compost d’un conjunt Interfícies d’Aplicació (API ‘s) Java i un potent mapatge objecte-relacional per esquemes espacials simples i complexos. deegree també proporciona un conjunt de Web Services estàndard de mapes, entitats (features) i serveis de catàleg, així com sensors i serveis de processament.
Deegree destaca per l’elevat nombre d’especificacions OGC que afirma complir, entre els quals destaquen WMS, WFS ({T), WCS, CSW, WPS, SOS, etc.
QGIS Server

QGIS Server ofereix un servei web de mapes (WMS) basat en la llibreria de l’aplicació d’escriptori de Quantum GIS (QGIS). L’estreta integració amb QGIS significa que mapes de
escriptori poden fàcilment exportar a mapes web copiant el fitxer de projecte QGIS en el directori del servidor, i veure els mapes web exactament com a l’escriptori.
CLIENTS LLEUGERS O NAVEGADOR WEB
OpenLayers
OpenLayers és un client web lleuger sense dependència de servidors de mapes concrets, desenvolupat per la companyia nord-americana MetaCarta. Ofereix una interfície d’usuari simplificat que ataca serveis WMS i WFS de forma transparent per a l’usuari i desenvolupador. Les característiques per les quals ha destacat OpenLayers en la seva difusió a la comunitat és la simplicitat d’ús, el suport de tiles i cache i l’accés a mapes de Google Maps i Yahoo Maps.
Mapbender Mapbender és un projecte graduat en OSGeo. Consisteix d’un entorn per a la publicació de Geoportals, i per al registre, visualització, navegació, monitorització i maneig de nivells d’accés assegurances a serveis d’Infraestructura de Dades Espacials.
Permet interactuar amb serveis WMS, WFS ({T) i WMC. Inclou interfícies d’administració d’usuaris, grups i serveis OGC (OWS). Una característica diferenciadora de Mapbender és la capacitat d’edició en client sobre navegador, utilitzant WFS-T.

Comentarios cerrados.