què és un IDE?

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions,…) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims,…).

Aquests recursos estan disponibles a Internet i compleixen un conjunt de condicions d’interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies,…) que permeten que un usuari pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.

Una IDE està composada de 4 elements fonamentals: dades, metadades, serveis web (geoserveis) i organització.

Les IDEs es jerarquitzen en diversos nivells (local, regional, nacional) en funció de les unitats administratives en que es divideixen les àrees en les que els Estats membres tenen i/o exerceixen els drets jurisdiccionals.

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona:IDEBarcelona

Comentarios cerrados.