geoserveis ogc

Un geoservei és un servei web que retorna informació amb component geogràfica.

Permet accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d’una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.

Per a la generació i utilització dels geoserveis s’empren llenguatges i protocols estàndards, definits per l’Open Geospatial Consortium (OGC).

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona:IDEBarcelona

Geoserveis Web Map Service (WMS)

  • Cartografia topogràfica a escala 1:1.000, de la zona urbana
  • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/BUE1M
  • Cartografia dels carrers i portals, a escala 1:1.000
  • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/CAE1M
  • Ortofoto dels anys 1956-1957 a escala 1:10.000
  • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORA56

Comentarios cerrados.