legislació col· legial

legisalacionDonat que l’efecte legislatiu i de reglament és comú al conjunt de col·legiats a nivell estatal, l’accés a aquesta informació es realitza a partir de la finestreta única en aquest enllaç.

Hi podreu trobar els estatuts del Col·legi, les successives modificacions i actualitzacions, les lleis d’àmbit nacional que regulen el sector professional, etc

 

Comentarios cerrados.